բացարձակ

բացարձակ

Mowradyan 1993: 331 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.134, 236

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՑԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 473 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁπόλυτος absolutus, ἁναπεπτάμενος patens, expansus, ἁχανής valde hians, non tectus, vastus Բաց եւ արձակ. անփակ. անամփոփ. ընդարձակ. եւ Համարձակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՐՁԱԿԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 474 Chronological Sequence: 6c ա. ἁπολελύμενον absolutum Նոյն ընդ Բացարձակ՝ ըստ քերականաց. այսինքն այնպիսի անուն, որ չունի յարաբերութիւն առ այլ՝ իբր հակադրեալ ընդ հաղորդական, կամ ընդ ածանցական, եւ ընդ թուական անուանս. *Դասական,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱՐԱԾ — (ի, ից.) NBH 2 0852 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἁναπεπτάμενος patens, expansus ἀπλός simplex եւ այլն. Ի տար ածեալ, կամ տարեալ ածեալ. այսինքն տարածեալ. սփռեալ. ծաւալեալ. պարզեալ. բացարձակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՎՍՏԱՀ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 10c ա. Ամենայնիւ վստահելի. անկասկած. հաւատարիմ. եւ համարձակ. բացարձակ. *Խնամող ուղեկից ամենավստահ: Ամենավստահ կառավարութեամբ (ընդ օդս): Շառաւիղս ամենավստահս ʼի խոնարհ առաքեալ. Նար. գանձ եկեղ. եւ Նար. հոգ. եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՆԻՇ — ( ) NBH 1 0211 Chronological Sequence: 10c ա. Որ չունի զնիշ, կամ զնշանակութիւն ինչ. անյայտ. անորոշ. *Առաջինն իբր բացարձակ իմն էր, եւ աննիշ բառ. Ի գիրս խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՁԱՅՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 471 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ն. ἑκφωνέω exclamo, pronuntio, exprimo Բացարձակ կամ յայտնի ձայնիւ կարդալ. գոչել. վերաձայնել. *Բացաձայնեսցուք երգողաբարբառ բարեբանութիւնս. Նար. խչ.: *Յանգումն բացաձայնելոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 471 Chronological Sequence: 12c գ. Պարզապէս եւ բացարձակ կոչումն. պարզ կամ լոկ ասութիւն. *Ոչ ասաց բացաձայնութեամբ, թէ երանի՛ է աղքատաց, այլ՝ զխտրոցն ʼʼի մէջ ած, թէ հոգւով. Լմբ. սղ.: եւ Լայնաբար կամ պիտակաբար ասութիւն. impropria dictio… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՍԵՄ — (ասեցի, սեա՛. կամ ասացի, ասա՛.) NBH 1 472 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ն. ἁπόφημι, ἁπόφαινω enuncio, effero, manifesto, declaro, pronuncio, assero, statuo, decerno Բացարձակ ասել, յայտնի ասել, յայտնել, բացատրել. վճռել. վճիռ հատանել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 472 Chronological Sequence: 6c, 7c, 10c, 13c գ. որ եւ ԲԱՑԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ. Երբեմն՝ որպէս ἁπόφανσις enunciatio, pronuntiatio, sententia Բացաձայնութեամբ արտասանութիւն. բան բացարձակ. վճիռ. դատակնիք. *Խրատն է բան բացասութիւն գլխաւորեալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱԿԷՏ — (կիտի.) NBH 1 496 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. Բուն եւ տիրապէʼʼ կէտ. այսինքն կէտ աւարտեալ. վերջակէտ. *Եւ են հանգամանք բնակիտիս, մի՝ ըստ բացարձակ ձայնի. եւ միւսն՝ յորժամ ʼի միջին կիտին հանգիստ առնուցու՝ երթեալ ʼի ստորակիտէն. Մագ. քեր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.